Sunday, 02/10/2022 - 04:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Tân

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƯỞNG ỨNG " TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VSMT" NĂM 2022.

Thực hiện công văn số   240  /PGDĐT-CTTT ngày   4  tháng   5  năm 2022 của Phòng GDĐT tạo Phổ Yên;

Thực hiện Kế hoạch số    97  /KH-THCS ngày   9  tháng 5  năm 2022 của trường THCS Phúc Tân  về việc tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2022,

Trường THCS Phúc Tân  báo cáo kết quả Hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 như sau:

UBND THÀNH PHỐ PHỔ YÊN

TRƯỜNG THCS PHÚC TÂN

 

Số:  100    /BC - THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

 Phúc Tân, ngày  13   tháng 5  năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”

 năm 2022.

 

Thực hiện công văn số   240  /PGDĐT-CTTT ngày   4  tháng   5  năm 2022 của Phòng GDĐT tạo Phổ Yên;

Thực hiện Kế hoạch số    97  /KH-THCS ngày   9  tháng 5  năm 2022 của trường THCS Phúc Tân  về việc tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2022,

Trường THCS Phúc Tân  báo cáo kết quả Hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 như sau:

1. Công tác chỉ đạo thực hiện:

- Nhà trường đã triển khai nghiêm túc các văn bản theo công văn số   240  /PGDĐT-CTTT ngày   4  /  5  / 2022  của Phòng GD ĐT Phổ Yên về việc tổ chức “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2022 và xây dựng kế hoạch số  97    /KH-THCS ngày  9   tháng 5   năm 2022 của trường THCS Phúc Tân về việc tổ chức “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2022 để lấy căn cứ thực hiện.

2. Hoạt động cụ thể

- Nhà trường tổ chức tuyên truyền Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vào ngày 9/ 5 / 2022 ; Cuộc họp giao ban CBGVNV,NLĐ ngày thứ 2 đầu tuần; treo băng rôn tuyên truyền với khẩu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường”

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động truyền thông về VSMT, bảo vệ nguồn nước như:

+ Vận động mọi người sử dụng tiết kiệm nước; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng các nguồn nhiên liệu có phát sinh chất thải, gây ô nhiễm môi trường.

+ Sử dụng, bảo quản công trình nước sạch, vệ sinh và thực hành hành vi vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, nhân viên, nhà giáo, người học, cộng đồng xung quanh.

- Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường trên địa bàn dân cư, phát quang bụi rậm, loại bỏ loăng quăng, bọ gậy, thu gom rác thải; khơi cống rãnh; trồng cây xanh.

- Tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh rửa tay bằng xà phòng, nhà trường mua sắm đủ xà phòng, các nhà vệ sinh trong nhà trường.   

3. Kết quả các hoạt động

- 100% cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh nhà trường tham dự buổi tuyên truyền Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 trong buổi phát thanh Măng Non của Đội và cuộc họp giao ban ngày thứ 2 ngày 9/5/2022.

- 100% học sinh các lớp tham dự buổi tuyên truyền với các nội dung về bảo vệ môi trường nước, giữ vệ sinh môi trường, các biện pháp  để bảo vệ nguồn nước và  vệ sinh môi trường qua giờ sinh hoạt NGLL tiết 5 ngày thứ 5 ngày 12/5/2022.

- 100% học sinh trong nhà trường tham gia vào buổi tổng vệ sinh toàn trường và trồng hoa, cây cảnh, chăm sóc vườn hoa cây cảnh vào chiều t4 ngày 11/5/2022.

- Phối hợp với Đoàn TN xã tổ chức phát quang bụi rậm: 15 đc ĐVTN tham gia.

 kết quả cụ thể:

- Tổng lượng rác thải thu gom, xử lí:  3 thùng rác thải, cỏ.

- Tổng chiều dài rãnh nước được khơi thông: 120 m.

- Tổng số cây xanh được trồng mới: 2 bồn cây

- Diện tích cây xanh được chăm sóc: 8 bồn cây, các chậu cây cảnh trong toàn trường.

- Diện tích phát cây, cỏ, làm quang bụi rậm: đoạn đường từ trường học vào trạm xá xã, đoạn đường từ trường học ra công ủy ban xã.

- Tổ chức buổi tuyên truyền, cổ động, tập huấn, hội thảo: 02 cuộc.

- Các hoạt động truyền thông: phát thanh 2 bài.

- Có 08 hình ảnh đưa lên Website của trường.      

- Có 01 băng rôn với nội dung: Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường treo tại cổng trường.

 

Trên đây là báo cáo kết quả về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2022 của trường THCS Phúc Tân. Báo cáo kèm hình ảnh của các hoạt động.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Bằng

 

SAU ĐÂY LÀ 1 SỐ HÌNH ẢNH CỦA HOẠT ĐỘNG:

 

 

 

 

 

 

CBGV,NV, HS nhà trường tham gia vệ sinh, nhổ cỏ, chăm sóc cây, trồng cây.

 

 

CÁC Đ/C ĐVTN tham gia vệ sinh, phát qujang bụi rậm.

Tác giả: Trường THCS Phúc Tân
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 20
Tháng 10 : 20
Năm 2022 : 6.723